contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   
capçalera
escut ajuntament
Ajuntament
de Calldetenes
 Data i hora oficials: 03:09 | 28/05/2018
Crònica del Ple Ordinari de Setembre 2017

Comparteix:
L'ordre del dia, entre d'altres temes, incloïa el finançament i l'adjudicació de les obres del pavelló municipal, així com una modificació de crèdit per fer front a les millores de les piscines municipals.

 

Abans de començar el Ple i d’aprovar l’acte de la sessió anterior, es va donar la benvinguda a la nova secretària-interventora nomenada per a cobrir la plaça per la baixa de la funcionària actual. Entre els donar comptes dels decrets d’Alcaldia, i a resposta d’una pregunta d’ERC Calldetenes, es va explicar el decret pel qual es pagaven 78.000 € en concepte de dues quotes endarrerides, sense interessos ni costos de demora, del préstec per la gespa del camp de futbol. Des de la regidoria d’Hisenda, es va avançar que aquest préstec quedarà liquidat al juliol de 2018.

 

Avançant en l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat l’inici de la tramitació del projecte “Museu del Blat a la finca Molí de la Calveria”. Impulsat des de la regidoria de Turisme, es vol iniciar el procés per tal de recuperar l’antic molí i tot el seu patrimoni, de gran valor històric i cultural, per tal de poder-lo promocionar en un futur com a complement de la Ruta dels Molins.

Seguidament, es va aprovar el Compte General de l’exercici 2016. En destaca el tancament de l’exercici amb una taxa d’endeutament de l’111 %, i els gairebé 2,5 milions d’euros de drets pendents de cobraments, un import que desbloquejaria la situació actual d’endeutament de l’Ajuntament.

Pel què fa al pavelló municipal, amb l’abstenció d’ERC Calldetenes “en coherència a les reserves manifestades al llarg del projecte”, es va aprovar l’adjudicació de l’operació de crèdit de 325.000 €, amb venciment a 31 de juliol de 2023, per acabar de finançar les obres; i també, l’adjudicació del contracte “obra fase 1 separata del projecte de construcció del pavelló poliesportiu municipal” a l’empresa Argón Informàtica, SA Construcció d’Obra Pública, per un preu total de 266.000 € (IVA inclòs). Aquesta fase, es cobrirà amb els ingressos rebuts a través de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona, i s’executaran els tancaments i l’envolvent de tot l’edifici.

També amb l’abstenció del grup municipal a l’oposició, es va aprovar una modificació de crèdit per atendre despeses superiors a les previstes inicialment en les millores de les piscines municipals. Aquests imports es cobreixen amb sobrants d’altres partides i amb 10.000 € d’ingressos no esperats provinents de la venda d’entrades i abonaments. Des de la regidoria d’Esports, es va explicar que “es va entrar a cegues en la gestió del servei municipal i a les instal·lacions, ja que aquestes es trobaven en un estat pitjor a l’esperat. Això va fer que la inversió, per tal d’adequar-les i fer front als imprevistos, fos més elevada del que es preveia. L’objectiu era oferir un servei de qualitat, que cal seguir millorant per tal de cobrir les mancances detectades aquest estiu”. Tot i així, es fa una valoració molt positiva de la temporada ja que s’han recuperat molts veïns i veïnes del poble com a usuaris, fet que ha quedat reflectit en la venda d’abonaments i entrades. Des de la regidoria, queda pendent fer un balanç global de la temporada un cop es tanqui: ingressos, costos de socorrisme i manteniment, obres, inversió feta...

Un dels darrers punts de l’ordre del dia, va ser la ratificació de l’adhesió a l’acord marc de subministrament de gas natural destinat als ens locals, adjudicat pel Consorci Català pel  Desenvolupament Local a l’empresa Endesa. El conveni, en el que també s’hi està adherit pel subministrament d’energia elèctrica, suposa un estalvi de 1.500 euros anuals a l’Ajuntament. D’altra banda, també es va demanar a l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona que, en futures licitacions també es valorin criteris d’energia verda a l’hora d’adjudicar els contractes.

Actualització d'aquest contingut: 17:31:16 05-09-2017pavello-visita-obres.jpg
pavello-visita-obres.jpg
Ajuntament de Calldetenes
Plaça Onze de Setembre, s/n | 08506 Calldetenes
Tel. Tel. 93 886 31 05 | Fax. 93 889 13 20 |  contactar
Xarxes socials
Amb col·laboració de: