Inventari i pla de manteniment dels ponts municipals de Calldetenes

Dimecres, 11 de novembre de 2020 a les 00:00

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Calldetenes l’inventari i el pla inicial de de manteniment dels ponts municipals

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Calldetenes l’inventari i el pla inicial de de manteniment dels ponts municipals, una eina de suport a la presa de decisions d'inversió en la millora d’aquestes infraestructures. El treball inclou l’elaboració de l’inventari, on s’indiquen les característiques principals de cada pont i una diagnosi del seu estat de conservació i la seva capacitat estructural. En base a totes aquestes dades es dissenya un pla inicial de manteniment en el que es prioritzen les actuacions en funció de la necessitat i urgència d’intervenció en cadascun dels ponts.

D’acord amb l’estudi, Calldetenes té sis ponts de titularitat municipal que s’han inclòs en l’inventari, amb totes les seves dades. En base als càlculs realitzats posteriorment, es conclou que tots els ponts són de tipologia i capacitat estructural adequades al trànsit que suporten.

Pel que fa al pla de manteniment, aquest s’ha centrat en aquells aspectes que cal tenir en compte per dotar els ponts d’elements de seguretat i d’una bona conservació, com són la col·locació de baranes adequades, neteja de la vegetació que apareix a les juntes dels paviments, reparació puntual de paviments, i neteja i tractament de paraments amb morter de reparació. En aquest pla s’han establert unes prioritats d’actuació que permetran escometre aquestes actuacions de manteniment de forma esglaonada, d’acord amb els criteris tècnics, per tal de garantir que tots els ponts es troben en bones condicions, en tot moment. D’acord amb el pla de manteniment, el cost total de les actuacions previstes és de 20.233 euros,

A més del treball, s’ha lliurat un aplicatiu informàtic que permet visualitzar de forma dinàmica tota la informació sobre aquestes infraestructures. Així, l’aplicació conté una base de dades de tots els ponts inspeccionats i indica les actuacions a realitzar així com el seu pla de manteniment i el seguiment temporal. També conté un visualitzador que permet a l’usuari visualitzar tota aquesta informació d’una manera més gràfica i dinàmica.

Darrera actualització: 11.11.2020 | 15:09

Imatges

PONT CALVARIA